รายการสินค้าในร้าน

Show More

© 2017 by Banpong Metal.

  • Facebook Banpong Metal

GET IN TOUCH:

Tel: 032-222828    Phone: 081-3002595

Email: banpong_metal@hotmail.com
Email: banpongmetal@gmail.com
Line: @banpongmetal
Facebook : @banpongmetal

CONTACT US:

บริษัท บ้านโป่งค้าเหล็ก จำกัด
59 หมู่6 ถ.เขางูเบิกไพร (เลี่ยงเมือง323)
ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

I-beam

นิยมใช้เป็นโครงสร้างหลักของอาคารเช่นเดียว กันกับ H-Beam แต่ด้วยคุณสมบัติของปีก ที่หนากว่าจึงนิยมนำมาใช้ทำรางเครนใน อาคารงานอุตสาหกรรม มีขนาดตั้งแต่ 150x75, 200x100, 200x150, 250x125, 300x150, 350x150, 400x150, 450x175, 600x190