top of page

GALLERY

Banpong
Metal

07   /   01   /   1999

จากร้านขายเหล็กห้องแถวไม่กี่คูหาที่ดั้นด้นพัฒนามาจนเป็นร้านขายเหล็กบนเนื้อที่ 5ไร่ ถึงแม้จะไม่ได้ยิ่งใหญ่ แต่ก็เพียงพอที่จะให้บริการลูกค้าทั้งในและนอกพื้นที่ได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว ถึงแม้จะมีกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม เราก็ยังคงพยายามวิ่งตามการเปลี่ยนแปลงนั้นตลอดเวลา เพื่อความสะดวก ความพึงพอใจของลูกค้า และสิ่งสำคัญที่สุดความอยู่รอดของร้านที่เกิดจากการสนับสนุนของลูกค้าทุกท่าน

เราพยายามอย่างยิ่งในการให้ความสะดวกสบายแก่ลูกค้า โดยพยายามรวมรวมสินค้าที่เกี่ยวกับเหล็กทุกชนิดมาไว้ในที่เดียว ทั้งนี่ทั้งนั้น สินค้าบางอย่างเป็นของหายากและมิได้มีการจำหน่ายเกิดขึ้นบ่อยครั้ง จึงอาจต้องใช้ระยะเวลาในการจัดหา เราคิดอยู่เสมอว่าลูกค้าเป็นกัลยาณมิตร เป็นผู้นำพาความเจริญมาให้แก่ร้าน เราจึงมีปณิฐานไว้ว่า เราจะค้าขายด้วยความซื่อสัตย์ ซื่อตรงและจริงใจ ลูกค้าต้องได้สินค้าที่มีคุณภาพ และการบริการที่ดี

                                                                                     
                                                                                         นันทภัทร์ ฐากูรนันท์

bottom of page