รายการสินค้าในร้าน

I-beam
I-beam

นิยมใช้เป็นโครงสร้างหลักของอาคารเช่นเดียว กันกับ H-Beam แต่ด้วยคุณสมบัติของปีก ที่หนากว่าจึงนิยมนำมาใช้ทำรางเครนใน อาคารงานอุตสาหกรรม มีขนาดตั้งแต่ 150x75, 200x100, 200x150, 250x125, 300x150, 350x150, 400x150, 450x175, 600x190

H-beam
H-beam

นิยมนำมาใช้เป็นโครงสร้างหลักของอาคาร เช่น ส่วนเสาและคาน อาจใช้ประกอบเป็น ส่วนของโครงถัก ทำอาคารที่ยื่นยาว มีขนาดตั้งแต่ 100x100, 125x125, 150x150, 175x175, 200x200, 250x250, 300x300, 350x350, 400x400,

Wide flange
Wide flange

นิยมนำมาใช้เป็นโครงสร้างหลักของอาคาร เช่น ส่วนเสาและคาน อาจใช้ประกอบเป็น ส่วนของโครงถัก ทำอาคารที่ยื่นยาว มีขนาดตั้งแต่ 100x50, 150x75, 200x150, 250x125, 250x175, 300x150, 300x200, 350x175, 350x250, 400x200, 400x300, 450x300, 500x200, 500x300, 600x200, 600x300, 700x300, 800x300, 900x300

cut-beam
cut-beam
Angle
Angle

นิยมใช้ในงานโครงสร้างอุตสาหกรรม โครงถัก โครงสร้างขนาดใหญ่เช่น เสาวิทยุ มีขนาดตั้งแต่ 3/4",1",1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 3-1/2", 4", 5", 6", 8"

Chanel
Chanel

จุดรับแรงจะไม่ได้อยู่ตรงกลางเหมือนเหล็กที่มีหน้าตัดสมมาตร จึงนิยมใช้งานเฉพาะจุด เช่นนิยมใช้ทำแป และคานบันได มีขนาดตั้งแต่ 100x50, 125x65, 150x75, 180x75, 200x80, 200x90, 250x90, 300x90, 380x100

square pipe
square pipe
round pipe
round pipe
Lip channel
Lip channel
sheet pile
sheet pile
square bar
square bar
Flat Bar
Flat Bar
Cold Drawn bar
Cold Drawn bar
galvanize Round pipe
galvanize Round pipe
กล่องสแตนเลส
กล่องสแตนเลส
ท่อสแตนเลส
ท่อสแตนเลส
galvanize square pipe
galvanize square pipe
wire mesh
wire mesh
Deform All
Deform All
Round all
Round all
Steel Plate
Steel Plate
แผ่นสแตนเลส
แผ่นสแตนเลส
แผ่นซิ้ง
แผ่นซิ้ง
ตะแกรงฉีก
ตะแกรงฉีก
Checkered Plate
Checkered Plate
expanded metal
expanded metal
fitting
fitting
ตาข่ายกรงนก
ตาข่ายกรงนก
galvanize steel wire
galvanize steel wire
galvanize c-line
galvanize c-line
metal sheet
metal sheet
colored metal sheet
colored metal sheet
PE
PE
metal sheet screw
metal sheet screw
silicone
silicone
สีกันสนิม
สีกันสนิม
แผ่นใส
แผ่นใส
nail
nail
สีเจบีพี
สีเจบีพี
ลวดเชื่อม
ลวดเชื่อม
annealing wire
annealing wire