top of page

เมทัลชีท ลอน KL-700

แผ่นหลังคา เมทัลชีท รุ่น BPM 39-700KL  รีดขึ้นลอนที่มีสันลอนแข็งแรง เพิ่มช่วงระยะการพาดแปได้มากขึ้น วิธีการติดตั้งเป็นแบบ ไม่เจาะแผ่น ด้วยการใช้สลักยึด (Klip-Lock System) เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการรั่วซึมของน้ำ เพิ่มความรวดเร็วและความปลอดภัยในการติดตั้ง ความลาดเอียงแนะนำ ต่ำที่สุดไม่น้อยกว่า 3 องศา

KL700.jpg
LYSAGHT KLIP-LOK CLASSIC-«.jpg
bottom of page